Tilbage

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen

Redaktører: Inge Jekes , Ulla Skjødt

Forfattere: Redaktører: Inge Jekes , Ulla Skjødt

Sygepleje i det nære sundhedsvæsen giver et fornyet blik på den kommunale sundhedspraksis med særligt henblik på de forandringer, der over de sidste mange år er pågået som led i moderniseringen af den offentlige sektor. Bogen sætter fokus på et kommunalt sygeplejefagligt professionsfelt, der i disse år er under særlig forandring og forankring – og understreger det stigende behov for samarbejde og opgaveløsning på tværs af professioner og sektorer i en ny, mere borgernær sundhedssektor.