Tilbage

Sygdomslære - Hånden på hjertet, 3. udgave

Susanne Vahr Lauridsen, Gudrun Spure Hansen , Selim Özel

Forfattere: Susanne Vahr Lauridsen, Gudrun Spure Hansen, Selim Özel, Marie Kim Wium-Andersen, Peter Nissen Bjerring, Lars Torup, Arne Lykke Viborg, Annette Walsøe Torup , Lisbeth Nilas

Dette er 3. udgave af grundbogen Sygdomslære - Hånden på hjertet. Bogen dækker de hyppigste sygdomme i kroppens organsystemer og har i 3. udgave gennemgået en generel opdatering. Alle kapitler er blevet skærpet både sprogligt og fagligt, og desuden er flere kapitler blevet udvidet og helt eller delvist omskrevet. Som noget nyt er 3. udgave også udvidet med to kapitler om Den kirurgiske patient og Patienten med psykisk lidelse.

Alle bogens kapitler har en fast struktur:

  • Først beskrives organsystemernes normale anatomi og fysiologi.
  • Herefter forklares de observationer og symptomer, der er karakteristiske for kapitlets sygdomme, og de undersøgelser, som bruges ved diagnosticering.
  • Til slut følger en gennemgang af de specifikke sygdomme, der er knyttet til de enkelte organsystemer.

Bogen lægger især vægt på sygdommenes patofysiologi, så læseren får indblik i, hvilke symptomer der er karakteristiske for de enkelte sygdomme, og hvordan man som sygeplejerske kan overvåge sygdomsforløbet hos den enkelte patient.

Sygdomslære - Hånden på hjertet er en lærebog til sygeplejerskestuderende, og den dækker de nødvendige basiskundskaber i sygdomslære i hele uddannelsen - både i teori og i klinik. Desuden kan bogen anvendes af studerende til fysioterapeut, ergoterapeut, jordemoder, radiograf, bioanalytiker, farmaceut samt studerende på ernæring og sundhed og af færdiguddannet sundhedspersonale som opslagsbog.

Hånden på hjertet

Denne bog er en del af Hånden på hjertet, som er en lærebogsserie om Anatomi og fysiologi, Sygdomslære, Farmakologi, Mikrobiologi og Ernæring. På sigt udvides serien med Biokemi og genetik.