Tilbage

Sygdomslære

Bente Jespersen, Henrik Stig Jørgensen , Lars Jørgen Østergaard

Forfattere: Bente Jespersen, Henrik Stig Jørgensen, Lars Jørgen Østergaard, Mikael Rørth, Tonny Karlsmark, Mogens Vyberg, Arne Lykke Viborg, Lars Peter Kammersgaard, Janne Tolstrup, Ellen Astrid Holm, Nina Skavlan Godtfredsen, Morten Laksáfoss Lauritsen, Ann-Dorthe Olsen Zwisler, Michael Borre, Kurt Nielsen, Line Flensberg Jensen, Nis Pedersen Jørgensen, Lars Hermann Tang, Anne Bundgaard Nørløv, Kristian Karstoft, Mads Bakkegaard, Kristoffer Weisskirchner Barfod, Michael Skovdal Rathleff, Dorte Rubak, Simon Bertram Reuter, Troels K. Bergmann, Henrik Hansen, Anette Kjærbye-Thygesen, Lene Borgbjerg, Sebastian Wiberg, Kim Holmsted, Maja Bramming , Eik Dybboe Bjerre

Dette er den første sygdomslærebog på dansk, der er tilegnet fysioterapeutstuderende. Bogen opfylder læringskravene på fysioterapeutstudiet inden for såvel almen patologi som den specifikke sygdomslære.

Sygdomslære er inddelt i fire dele:

1) Afsnittet gennemgår de almene sygdomsmekanismer: Almen patologi, immunsystemet, infektioner og kræft.

2) I dette afsnit gennemgås de specifikke sygdomme i enkelte organsystemer: Hjertesygdomme, lungesygdomme, sygdomme i nervesystemet osv.

3) Dette afsnit omhandler samspillet af sygdomme hos patienter: Socialmedicin, livsstilssygdomme, ældre patienter, den akutte patient og den kirurgiske patient.

4) En afsluttende del om farmakologi og medicinske præparater.

Inden for de enkelte sygdomsområder er der lagt vægt på at beskrive, hvad der specielt er vigtig for fysioterapeuten af fokusere på. Den lægelige behandling af sygdommene er kort beskrevet for at give et indblik i, hvad patienterne gennemgår udover og ved siden af fysioterapi.

Bogens målgruppe er primært fysioterapeutstuderende, men Sygdomslære kan med fordel også læses af andre faggrupper i sundhedsvæsenet, der har brug for en overskuelig lærebog om sygdomme. Især ergoterapeut- og sygeplejestuderende vil kunne anvende viden om fysisk aktivitet og træning i forbindelse med sygdomme, hvad enten det er for at forebygge sygdommene, behandle dem eller det er et led i rehabiliteringen.