Tilbage

Sygdomslære

Menneskekroppen

Lars Bo Rottwitt, Christian Støttrup , Berit Dahl Nielsen

Forfattere: Lars Bo Rottwitt, Christian Støttrup, Berit Dahl Nielsen, Nina Szomlaiski, Jens Jakob Herrche Petersen, Simone Markøw, Lise Højberg, Joanna Gesche, Mubeena Aziz, Grete Andersen, Niels Frost Andersen, Ahmed Aziz, Henrik Birn, Jon Kroll Bjerregaard, Michael Borre, Peter Fahmy, Henrik Flyger, Steffen Heegaard Hamann, Per Dyhr Hansen, Troels Havelund, Ole Hilberg, Ellen Holm, Hanne Ramløv Ivarsen, Dorthe Ulrik Knudsen, Bjarne K. Møller, Therese Ovesen, Anders Kirstein Pedersen, Hanne Pedersen, Per Løgstrup Poulsen, Niels Qvist, Camilla Qvortrup, Karin Skov, Hanne Birke Sørensen, Christian Vestergaard, Anne Voss, Charlotte Wilken-Jensen , Lars Østergaard

Bogen Sygdomslære formidler viden om de mest almindelige sygdomme i menneskekroppens forskellige organsystemer og giver et solidt fundament for den sygeplejestuderende i en tid, hvor de plejemæssige opgaver har fået følgeskab af et behandlingsmæssigt medansvar, og hvor sygeplejerskernes observationer er blevet til en grundsten i patientbehandlingen.