Tilbage

Sundt, sundere, helt sygt

Kulturanalytiske tilgange

Karen Hvidtfeldt , Charlotte Kroløkke

Forfattere: Karen Hvidtfeldt , Charlotte Kroløkke

TV-sendefladerne er fyldt med programmer om overvægt og psykisk sygdom. Internettet er et endeløst arkiv af information, debat og nye fællesskaber, hvor patienter og pårørende kan dele viden og erfaringer om cancer, stress eller ufrivillig barnløshed. Der kommer konstant nye tilbud om produkter, behandlinger og apps til din smartphone. Grænsen mellem fitness, wellness og helt naturlige aldersreducerende behandlinger er flydende.

Denne bog præsenterer en kulturanalytisk tilgang til sygdom og sundhed. Med udgangspunkt i den kritiske kulturanalyse stiller forfatterne skarpt på, hvordan globalisering, forbrugskultur og oplevelsesøkonomi spiller nye roller i aktuelle sundhedskulturelle og politiske praksisser. De skaber en videnskabelig platform for kulturanalytisk sundhedsforskning, der kaster lys over, hvordan sundhed og sygdom konstrueres og hvad sådanne konstruktioner gør.

I bogen præsenterer forfatterne analyser af aktuelle cases og diskuterer centrale metodiske tilgange i arbejdet med sundhed. Bogen vil kunne fungere som pensum i undervisningsforløb og som sekundærlitteratur til opgaver og specialer for studerende på kulturfaglige uddannelser med fokus på krop, køn og sundhed, samt til studerende på sundhedsvidenskabelige uddannelser, der gerne vil arbejde kulturanalytisk.