Tilbage

Sundhedsvæsenet under forandring, 1. udgave

Katrine Haase, Kirsten Lomborg , Rikke Søgaard

Forfattere: Katrine Haase, Kirsten Lomborg, Rikke Søgaard, Marianne Eilsø Munksgaard, Steen Hundborg, Ditte Høgsgaard, Nanna Kappel, Lars Peter Bech Kjeldsen, Morten Raffnsøe-Møller, Karin Højbjerg, Linette Thorn, Solvejg Kristensen, Dorthe Sørensen, Raymond Koldbæk, Helle Merete Nordentoft, Kristian Larsen, Eva Just , Helle Høstrup

Sundhedsvæsenet under forandring er en grundbog, som beskriver de vigtigste temaer i den seneste uddannelsesordning for sygeplejerskeuddannelsen. Bogen er skrevet af eksperter, og den bygger på en god kombination af ekspertviden, klinisk erfaring og forskningsmæssig indsigt. Målet er at beskrive, hvordan sundhedsvæsenet aktuelt forandrer sig, og hvad disse forandringer betyder for de studerendes læringsprocesser.

Bogen henvender sig især til sygeplejestuderende, både i den teoretiske og kliniske undervisning. Den er også relevant for sygeplejersker og andre sundhedsprofessionelle, som ønsker en opdateret viden om det danske sundhedsvæsen. Det er også oplagt at anvende bogen på diplomniveau og til kortere kursusforløb og efter- og videreuddannelse.

Sundhedsvæsenet under forandring udfordrer på flere niveauer til refleksion og nytænkning. Sygeplejestuderende og sygeplejersker skal være omstillingsparate, og de skal kende sundhedsvæsenets nyeste udfordringer for at kunne navigere refleksivt og handle professionelt. De enkelte kapitler er bl.a. forsynet med øvelser, ligesom læringsfokus står centralt i bogen.