Tilbage

Sundhedsvæsenet på tværs

Steen Juul Hansen, Charlotte Handberg , Jette Bangshaab

Forfattere: Steen Juul Hansen, Charlotte Handberg, Jette Bangshaab, Jean Hald Jensen, Sidsel Vinge, Marianne Lisby, Janne Friis Andersen, Kirsten Falk, Kirsten Lomborg, Claus Elmholdt, Ann-Britt Holm Jensen, Heidi Graff, Kristian Antonsen, Morten Kusk Fogsgaard, Ina Willaing Tapager, Bjarne Rose Hjortbak, Ulla Hybel , Jes Søgaard

Dette er en opdateret 3. udgave af Sundhedsvæsenet på tværs, der anvendes som grundbog på mange uddannelser. Bogen er omskrevet og udvidet, og den stiller skarpt på de kompetencer og færdigheder, som sundhedsprofessionelle behøver for at samarbejde i et foranderligt sundhedsvæsen med patienten som partner.

Sundhedsvæsenet på tværs beskriver aktører og opgaver i det danske sundhedsvæsen, ligesom der er fokus på organisering, finansiering og regulering af samme. I primær og sekundær sektor står de professionelle over for spændende udfordringer og forandringer, og som studerende er det vigtigt at forstå, hvad der kendetegner de sundhedsfaglige kerneopgaver, og hvordan man arbejder godt sammen på tværs faggrupper, afdelinger, institutioner og sektorer.

Den primære målgruppe er de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser, og bogen kan bl.a. benyttes på tværprofessionelle forløb og i undervisning om organisation og ledelse. Bogen henvender sig også til fagprofessionelle, som enten arbejder i eller kommer til at indgå i et tæt samarbejde med sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenet, fx socialrådgivere.

Ambitionen er at give læseren en god forståelse af sundhedsvæsenet som højteknologisk arbejdsplads og kompleks organisatorisk helhed. Derfor kan bogen også være inspiration til professionelle i arbejde - dels for dem der arbejder med den nære kontakt til borgere og patienter, dels for ledere og administratorer i sundhedsvæsenet.