Tilbage

Sundhedssociologi

en grundbog

Inge Kryger Pedersen, Kristian Larsen , Michael Hviid Jacobsen

Forfattere: Inge Kryger Pedersen, Kristian Larsen, Michael Hviid Jacobsen, Søren Kristiansen, Pernille Tanggaard Andersen, Mari Holen, Helle Timm, Carsten Kronborg Bak, Karin Christiansen, Betina Dybbroe, Lone Friis Thing, Peter Kjær, Signe Vikkelsø, Gorm Harste, Hannah Lou Harste, Lotte Huniche , Fritze Kristensen

De seneste årtier er der blevet stadig større fokus på forholdet mellem samfund, sundhed og sygdom. Her træder sociologien til som et vigtigt supplement til det naturvidenskabelige fokus, der præger den meste sundhedsvidenskab. Det sociologiske fokus giver anledning til en bedre forståelse af sundhedsmæssige problemstillinger og deres sammenhæng med den sociale verden – dels når det gælder almindelige menneskers helbred, dels når det gælder forhold inden for sundhedsvæsenet såsom arbejdsforhold og kommunikation.

Denne bog præsenterer sociologisk teori med særligt henblik på dens relevans i forhold til sygdom og sundhed. I bogens første del præsenteres en række vigtige sociologiske forfatterskaber: Anthony Giddens, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Norbert Elias, Erving Goffman og Pierre Bourdieu. I anden del sættes der fokus på en række sociologiske temaer med relevans for sundhedsfagene: organisation, profession, empowerment, køn og døden. Bogen er brygget op omkring eksempler fra den sundhedsfaglige verden.

Pernille Tanggaard Andersen er lektor ved Syddansk Universitet. Helle Timm er chef for PAVI, Palliativt Videnscenter.