Tilbage

Sundhedspleje

Et fag i forandring

Else Guldager Christensen, Karin Kildedal , Jette Rasmussen

Forfattere: Else Guldager Christensen, Karin Kildedal, Jette Rasmussen, Ulla Houborg, Vibeke Irene Samberg, Susanne Hede, Connie Langberg Nielsen, Ulla Darre, Johanne Smith-Nielsen, Louise Anker Munck, Rikke Holm, Charlotte Westerlin Nielsen, Hanne Kronborg , Susanne Friis

Sundhedspleje – et fag i forandring beskriver sundhedsplejens vilkår i det moderne informationssamfund kendetegnet ved mangfoldighed. Hele familien er i fokus, og bogen viser, hvordan sundhedspleje kræver forskellige overvejelser og metoder fra familie til familie.

Bogen er tænkt som en grundbog til studerende på specialuddannelsen til sundhedsplejerske. Men den er også målrettet studerende på professionsbachelorniveau, der arbejder med sundhed i relation til børn, unge og deres familier – fx sygeplejerske-, pædagog-, socialrådgiver- og lærerstuderende.

Sundhedspleje – et fag i forandring er skrevet af toneangivende forskere og undervisere inden for sundhedspleje. Bogen introducerer til en bred vifte af emner, men beskriver også mange udfordrende dilemmaer, der kan give stof til refleksion og ny læring hos praktiserende sundhedsplejersker.