Tilbage

Sundhedspædagogik for praktikere, 3. udgave

Tone Saugstad , Ruth Mach-Zagal

Forfattere: Tone Saugstad , Ruth Mach-Zagal

Denne populære bog Sundhedspædagogik for praktikere udkommer nu i 3. udgave. Bogen behandler aktuelle sundhedspædagogiske problemstillinger ud fra et såvel teoretisk som praktisk perspektiv. Hensigten med bogen er, at læseren får indsigt i sundhedspædagogisk teori og tænkning på en måde, som kan bidrage til refleksion og udvikling af egen praksis.
Bogen henvender sig til alle sundhedsprofessionelle og studerende indenfor de sundhedsfaglige uddannelser med interesse for det sundhedspædagogiske felt.