Tilbage

Sundhedsjura

Patienters retsstilling, sundhedspersoners ansvar, myndigheders tilsyn

Kent Kristensen

Forfattere: Kent Kristensen

Den juriske fremstilling af reglerne relaterer sig til den kliniske hverdag for det udøvende sundhedspersonale. Der er bl.a. refereret en lang række sager, som har været behandlet i Patientklagenævnet. Bogen er således både en lærebog for studerende i de sundhedsfaglige professionsuddannelser og en opslagsbog for det uddannede personale.