Tilbage

Sundhedsinformatik

en grundbog

Susie Wagner Bondorf, Jytte Mørch Strømstad , Helle Blomquist

Forfattere: Susie Wagner Bondorf, Jytte Mørch Strømstad, Helle Blomquist, Niels Boye, Thomas Dalsgaard Clausen, Lene Grosen, Helle Johnsen, Karen Marie Lyng, Hanne Franciska Mortensen, Helle Møller Johannessen, Joakim Oldenskov, Jan Riis, Jakob Lynge Sandegaard, Simon Schytte-Hansen, Anders Skovbo Christensen, Søren Vingtoft, Lene Vistisen , Charlotte Westerlin Nielsen

Sundhedsinformatik – en grundbog giver en grundlæggende indsigt i den sundhedsinformatiske disciplin, som ligger i krydsfeltet mellem systemernes muligheder og brugerens anvendelse, altså mellem mål og middel. Bogen kan bruges i undervisningen, hvor de opstillede studiespørgsmål kan være udgangspunkt for en drøftelse af perspektiverne ved brugen af sundheds-it samt sundheds- og velfærdsteknologi, men bogen har også værdi som opslagsbog.

Målgruppen er studerende på de tværfaglige professionsbacheloruddannelser (sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister etc.), men bogen kan også fint benyttes på universitetsuddannelser inden for fx it og sundhed. Desuden vil færdiguddannede, som arbejder med emnet, kunne få glæde af bogen.