Tilbage

Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund

Mellem forskning, planlægning og praksis

Tine Buch-Andersen, Silla Marie Mørch Sievers , Pia Vivian Pedersen

Forfattere: Tine Buch-Andersen, Silla Marie Mørch Sievers, Pia Vivian Pedersen, Marius Brostrøm Kousgaard, Kristian Nagel Delica, Helene Christine Reinbach, Ditte Heering Holt, Carsten Kronborg Bak, Pernille Tanggaard Andersen, Nicole Thualagant Winslow, Morten Hulvej Rod, Charlotte Bech Lau, Heidi Myglegård Andersen, Paul Bloch, Jesper Holm, Hans Okkels Birk , Karsten Vrangbæk

Der er en blind vinkel i forhold til ulighed i sundhed i Danmark. Vi fødes lige, men derfra udvikler vores helbred sig meget forskelligt. Sundhedsfremme i kommuner og lokalsamfund. Mellem forskning, planlægning og praksis går tæt på planlægning af sundhedsfremme og praksis ud fra en holistisk og sociologisk tilgang til sundhed. Fokus er på, at sociale forhold påvirker menneskers fysiske helbred, mentale trivsel og sociale situation. Ulighed i sundhed præsenteres som et komplekst fænomen, hvor individuelle, organisatoriske og samfundsmæssige dynamikker er relateret til hinanden.

I første del af bogen præsenterer forfatterne udvalgte perspektiver, begreber og flerstrengede metoder, som favner sundhedsfremme i sin kompleksitet, og som er understøttende for praksis i forhold til at fremme lighed i sundhed.

I anden del af bogen kommer praksis tættere på, når forfatterne ved hjælp af cases går dybere ind i den fælles problemstilling vedrørende bekæmpelse af ulighed i sundhed. De giver hermed indblik i, hvordan planlægningsmodeller og -koncepter kan overføres og anvendes i kommunale og lokale initiativer møntet på sundhedsfremmende indsatser.

Bogen er skrevet af forskere og undervisere i sundheds- og samfundsvidenskab. Den henvender sig til studerende ved de sundhedsfaglige, socialfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser på universiteter og i UC-miljøer.