Tilbage

Sundhedsfremme

et kritisk perspektiv

Birgitte Ravn Olesen, Ditte-Marie From , Kevin Mogensen

Forfattere: Birgitte Ravn Olesen, Ditte-Marie From, Kevin Mogensen, Annegrethe Ahrenkiel, Jette Rank, Kirsten Bransholm Pedersen, Charlotte Bech Lau, Mari Holen, Jesper Holm, Rashmi Singla, Linda Lundgaard Andersen, Sine Lehn-Christiansen, Anne Liveng, John Andersen, Nanna Kappel , Bodil Pedersen

Sundhedsfremme er for alvor kommet på dagsordenen i de senere år, i politik, i praksis og i forskning.

I denne bog handler sundhedsfremme om at ændre på menneskers handlemuligheder og magt over sundheden, og derfor er ulighed i sundhed og forskellig adgang til sundhed i fokus.

Forfatterne forsøger at gøre op med den forståelse af sundhedsfremme, der alene rettes mod det enkelte menneskes sundhedsadfærd, men samtidig i evidensens navn vælger at se bort fra menneskers egne erfaringer og handlemuligheder. I stedet forsøger de at vise, hvordan sundhed er en dimension af samfundsforhold og det moderne hverdagsliv, men at det samtidigt er muligt og hensigtsmæssigt at orientere indsatserne mod det enkelte menneskes egne mål for sundhed.

Sundhedsfremme - et kritisk perspektiv henvender sig til professionelle, studerende og forskere, der arbejder med sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering inden for sundhedssektoren, i kommunalt regi, i undervisningssammenhænge samt på arbejdspladser og i organisationer.