Tilbage

Styring og motivation i den offentlige sektor

Lene Holm Pedersen , Lotte Bøgh Andersen

Forfattere: Lene Holm Pedersen , Lotte Bøgh Andersen

Styringen i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte arbejdet og for at virke demotiverende. Styring og motivation i den offentlige sektor tager fat på denne problemstilling. Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber i den offentlige sektor. Hovedpointer inkluderer, at styring kan indføres på en sådan måde, at den offentlige medarbejder ser den som understøttende for arbejdet fremfor demotiverende. Du får bl.a. anvisninger på, hvordan man som offentlig leder kan rekruttere og fastholde medarbejdere og tilrettelægge arbejdet, så medarbejdermotivationen understøttes.