Tilbage

Styring og ledelse af professionelle i den offentlige sektor

Steen Juul Hansen, Lena Kjeldsen , Else Marie Dalgaard Frandsen

Forfattere: Steen Juul Hansen, Lena Kjeldsen, Else Marie Dalgaard Frandsen, Thorsten Braun, Klaus Majgaard, Caroline Howard Grøn, Anders Bøggild Christensen, Ida Schrøder , Matilde Høybye-Mortensen

Styring og ledelse i den offentlige sektor er konstant til debat. De seneste år er man også begyndt at diskutere styring og ledelse af de professionelle. Man taler om, at man skal vise de professionelle mere tillid, og ledelsen skal have mere faglig substans. Styring og ledelse i den offentlige sektor skal gentænkes, og de professionelle skal slippes fri. Ikke flere regler, koncepter og kontrol, men mere faglighed og tillid.

Denne bog handler om, hvordan den offentlige sektor styres og ledes. Her formidles et billede af, hvor kompleks styringskæden er, og hvor vanskelig ledelsesopgaven er på de forskellige niveauer i den offentlige sektor. Dette billede tegnes først ved at beskrive udvalgte teorier om, hvordan styring og ledelse i den offentlige sektor burde se ud. Dette overordnede teoretiske billede suppleres med en beskrivelse af forskellige cases af, hvordan styring og ledelse rent faktisk foregår i forskellige organisatoriske sammenhænge. Casene skal illustrere, hvor kompleks og forskelligartet styring og ledelse er i den offentlige sektor.

Bogens kapitler skal belyse, hvor vigtigt det er, at den form for styring og ledelse, der praktiseres i den offentlige sektor, er forenelig med de professionelles værdier og normer.

Bogen henvender sig til studerende ved landets professionshøjskoler samt til studerende på diplomudannelserne inden for det sociale, sundhedsfaglige og pædagogiske område.