Tilbage

Studygroups

Samarbejde og facilitering

Lisbet Rask, Morten Birk Hansen , Ib Ravn

Forfattere: Lisbet Rask, Morten Birk Hansen, Ib Ravn , Anne Katrine Rask

Hvordan får man en studiegruppe til at fungere? Normalt ønsker man at komme i gruppe med nogen, man fungerer godt med på et personligt plan. Men hvis man lærer at facilitere en gruppe og udvikler et professionelt sprog for samarbejde, kan man faktisk få langt de fleste grupper til at fungere – også selvom man ikke går i byen sammen. Skiftes man fx til at facilitere gruppens arbejde, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende.
Ledelse og undervisere på uddannelser bør etablere en  professionel kultur om studiegruppernes samarbejde, herunder sammensætte grupperne og oplære de studerende i facilitering. En studiegruppetjeneste kan hjælpe grupperne, hvis de får problemer.

Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, men kan bruges af alle som arbejder i studiegrupper.