Tilbage

Sprogvurdering af 2-årige

Udvikling af praksisnære handleplaner

Trine Kjær Krogh , Helle Iben Bylander

Forfattere: Trine Kjær Krogh , Helle Iben Bylander

Den tidlige sprogudvikling får ofte betydning for, hvordan både tale- og skriftsproget udvikler sig hos barnet senere i livet, og den kan endda indvirke på barnets udvikling af sociale kompetencer. Pædagoger og andre fagpersoner spiller en central rolle i denne sammenhæng, da de ofte er de første, der får øje på forsinkelser eller andre afvigelser i sprogudviklingen.

I denne bog har vi valgt at sætte fokus på 2-årsalderen, fordi man allerede fra dette tidspunkt har et ret solidt grundlag for at vurdere, om barnets sprog er alderssvarende. Vi gennemgår, hvordan en typisk sprogudvikling ser ud i denne alder, hvad der er typiske tegn på et forsinket sprog, samt hvilke materialer pædagoger, sprogpædagoger, konsulenter og logopæder har til rådighed, når de skal udrede en 2-årig.

Herudover kigger vi på væsentlige miljømæssige faktorer, som kan styrke det sprogpædagogiske arbejde i vuggestuen, bl.a. hvordan leg kan understøtte sprogudviklingen. Endelig beskæftiger vi os med, hvordan man kan udvikle handleplaner og et produktivt samarbejde med forældre.