Tilbage

Sprogtilegnelse

Mathilde Dalsgaard Olsen , Rene Deleuran

Forfattere: Mathilde Dalsgaard Olsen , Rene Deleuran

Sprogtilegnelse er en webbaseret interaktivt læringsmateriale med masser af videoeksempler som understøtter teksten.

Udgivelsen præsenterer fire teoretiske perspektiver på, hvordan børn tilegner sig sprog. De fire teoretiske perspektiver kombineres med en række konkrete og praktiske forhold omkring sprogtilegnelsen i daginstitutioner.

Udgivelsen inddrager:

  • sprogvurdering
  • målrettet sprogstimulering
  • det sproglige miljø, der omgiver børnene.

Derudover inddrager udgivelsen den nyeste danske forskning i sprogtilegnelse, suppleret med international forskning med relevans for danske forhold.

Alle disse områder illustreres med og diskuteres på baggrund af videooptagelser af børns og pædagogers sprog i daginstitutioner. Materialets form gør det muligt for læseren selv at styre sin læsning. Du får uddybninger i kontekst, når du ønsker det, du kan hoppe direkte til det, der er relevant for dig, og du kan finde ny inspiration og viden undervejs.