Tilbage

Sprog som værktøj og legetøj

Niels Mors, Trine Mors Larsen , Gerd von Buchwald Lütken

Forfattere: Niels Mors, Trine Mors Larsen, Gerd von Buchwald Lütken, Hanne Hede Jørgensen, Herdis Toft, Hanne Bruun Duus, Eva Riis, Zeradasht Horu, Mette Hegnhøj, Birgitte Yde Kjær, Tomas Nielsen, Marie Ludvigsen , Jeanette Svendsen

Sprog som værktøj og legetøj handler om sprog, kommunikation og kultur og bygger i høj grad på eksempler fra pædagogisk praksis.

Bogen introducerer centrale begreber om sprogtilegnelse og om sprog som et socialt, kulturelt og æstetisk fænomen. Samtidig giver den eksempler på, hvordan pædagoger skaber plads og sætter fokus på børns og andre målgruppers sproglige udfoldelse. Desuden ser den nærmere på, hvordan pædagoger kan iværksætte aktiviteter, der inviterer og inspirerer børn til at eksperimentere og lege med sproget.

Pædagogisk arbejde med sprog og sprogstimulering er kulturskabende processer, der involverer pædagogers eget sprog og deres talent for sprog. Bogen kvalificerer og opdyrker derfor også læserens viden om sprog.

Sprog som værktøj og legetøj henvender sig til studerende, pædagoger, forældre og andre med interesse for sproget i alle dets afskygninger: spontant og bearbejdet sprog, flot og uartigt sprog, sproget i kroppen og i billedet og sproget som legetøj og værktøj for tanker og erkendelser.

Hanne Hede Jørgensen

er cand.mag i litteratur og dramaturgi. Underviser i dansk, kommunikation og mundtlig og skriftlig formidling på Pædagoguddannelsen Jydsk på VIA University College.