Tilbage

Spørgeskemaundersøgelser

Fra konstruktion af spørgsmål til analyse af svarene

Merete Watt Boolsen , Gitte Lindermann

Forfattere: Merete Watt Boolsen , Gitte Lindermann

Spørgeskemaer er en del af vores hverdag. De anvendes hyppigt – og i mange sammenhænge. Men hvordan laver man dem? Hvordan læser man dem? Og hvordan analyserer og rapporterer man sine konklusioner? Spørgeskemaundersøgelser er en guide til praktikere og studerende, der arbejder med spørgeskemaundersøgelser i forbindelse med fx opgaver, rapporter, brugerundersøgelser, evalueringer eller lign. Udgangspunktet er, at indsamling af data og analyse af data hænger nøje sammen. Bogen, der er skrevet på baggrund af mange års undervisningserfaring, gennemgår de forskellige trin i arbejdsprocessen og kombinerer den nødvendige teori med mange konkrete eksempler. Det er en vigtig pointe, at man kan komme langt med enkle metoder, og at man ikke behøver være statistiker for at arbejde med tal. Bogen er suppleret med en hjemmeside med praktiske opgaver, datasæt, forslag til yderligere læsning og andet pædagogisk materiale.

Merete Watt Boolsen er lektor i sociologi og metode på Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Hun har tidligere bl.a. udgivet Forstå statistikken. Fra beregninger til analyse og vurderinger (2003), Fra spørgeskema til statistisk analyse (2004), Kvalitative analyser. At finde årsager og sammenhænge (2006). Gitte Lindermann, cand.scient.pol., sygeplejerske og en erfaren underviser på både på universitets- og professionsbachelorniveau, har skrevet bogens første kapitel.