Tilbage

Specialpædagogik i skolen

en grundbog

Susan Tetler , Søren Langager

Forfattere: Susan Tetler , Søren Langager

Specialpædagogik i skolen er en antologi med artikler om specialpædagogikkens faglige hjørnestene, konkrete indsatsområder og organisatoriske former. Bogen falder i tre dele, der behandler specialpædagogikken i henholdsvis et inkluderende pædagogisk perspektiv, et didaktisk perspektiv og et organisatorisk perspektiv.