Tilbage

Specialpædagogik i læreruddannelsen

Sofia Esmann, Tine Basse Fisker , Signe Holm-Larsen

Forfattere: Sofia Esmann, Tine Basse Fisker, Signe Holm-Larsen, Anne Linder, Jørgen Christiansen, Arne Poulsen, Laura Emtoft, Jesper Gregersen, Thomas Nordahl, Bjørg Kjær, Niels Egelund, Ditte Dalum Christoffersen, Karen-Lis Kristensen, Christian Quvang, Karen Bønløkke Braad, Peder Haug, Anne Morin, Line Lerche Mørck, Niels Kryger, Andreas Rasch-Christensen, Brian Degn Mårtensson, Torben Pedersen , Andy Højholdt

Specialpædagogik i læreruddannelsen handler om arbejdet med elever, der har det svært i skolen.

Bogens udgangspunkt er den specialpædagogiske fagtradition, hvor især socialpædagogikken og specialundervisningsbegrebet har haft betydning. Bogen afspejler derudover en bevægelse i retning af et mere inkluderende fagsyn, hvor man hellere taler om elever i en situation, der er vanskelig eller kompliceret, frem for om elever med vanskeligheder. Denne bevægelse hænger sammen med den generelle politiske og pædagogiske udvikling, ikke mindst ændringerne i folkeskolen og i læreruddannelsen, hvor man sigter mod, at hovedparten af eleverne skal undervises i samme skole. Derfor må arbejdet med elever i komplicerede læringssituationer kobles tæt til den almene praksis og teoridannelse.

Alle bogens kapitler er skrevet af forfattere med faglig indsigt i specialpædagogiske problemstillinger. Nogle forfattere har aktivt været med til at formulere den aktuelle policy på området, andre har forsket i det i mange år, andre igen har en særlig ekspertise eller faglig interesse i deres emne.

Bogen er primært skrevet til læreruddannelsens modul Specialpædagogik, men henvender sig også til andre studerende og praktikere inden for det social- og specialpædagogiske område.

Jørgen Christiansen er pæd.psych og uddannelsesleder ved UC Sjælland.

Brian Degn Mårtensson er cand.pæd. i pædagogisk filosofi og lektor ved UC Sjælland.

Torben Pedersen er viceskoleleder og arbejder med implementering af bevægelse og udeskole i undervisningen.