Tilbage

Specialpædagogik i en inklusionstid

Kvalitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning

Susan Tetler , Lotte Hedegaard-Sørensen

Forfattere: Susan Tetler , Lotte Hedegaard-Sørensen

Inklusion i skolen kræver didaktiske og specialpædagogiske indsatser. Her får du redskabet til at håndtere inklusionsopgaven kaldet KVISU (Kvalitetsudvikling af Inkluderende Specialpædagogisk Undervisning). Du kan anvende denne tilgang i folkeskolens almindelige klasser, specialklasser og mellemformer samt i specialskoler.

I bogen bliver du præsenteret for KVISU, så du får en god forståelse for brugen af redskabet og hvordan det kan anvendes og være med til at støtte lærere, pædagoger og andre faggrupper i udvikling af inkluderende undervisning.

Bogen henvender sig til læreruddannelsens pædagogiske fag samt praktiserende lærere og konsulenter, der vil arbejde med at kvalificere og udvikle en mere inkluderende undervisning.