Tilbage

Specialpædagogik - en introduktion

Dorthe Østerby Toft, Søren Bøjgård Schleicher , Mette Molbæk

Forfattere: Dorthe Østerby Toft, Søren Bøjgård Schleicher, Mette Molbæk, Laura Emtoft, Preben Olund Kirkegaard, Inger Lokjær Faurdal , Christian Quvang

Specialpædagogik præsenterer seks temaer, der beskriver og udfordrer det aktuelle specialpædagogiske felt:

  1. Normalitet
  2. Specialpædagogik og specialundervisning
  3. Elevens deltagelse
  4. Elev- og handleplaner
  5. Specialpædagogiske indsatser
  6. Samarbejde om elevers komplicerede læringssituationer.

Kapitlerne udfolder teorier bag specialpædagogisk praksis og sætter dem i spil gennem cases, studiespørgsmål og øvelser.

Specialpædagogik er tiltænkt undervisningen i kompetenceområdet ved læreruddannelsen, ligesom bogen vil være relevant for lærere og pædagoger, der arbejder med specialpædagogiske udfordringer i skolen.