Tilbage

Sociologiens problemer

- en grundbog

Anja Jørgensen, Bente Halkier , Lene Kühle

Forfattere: Anja Jørgensen, Bente Halkier, Lene Kühle, Anders Ejrnæs, Carsten Bagge Laustsen, Ida Willig, Inge Kryger Pedersen, Lars Bo Kaspersen, Lars Skov Henriksen, Mai Heide Ottosen, Marie Østergaard Møller, Michael Hviid Jacobsen, Sara Malou Strandvad, Thomas Olesen, Casper Bruun Jensen, Christopher Gad, Anders Blok, Jonas Larsen, Sune Qvotrup Jensen, Gitte Sommer Harrits, Ole Hammerslev, Kristoffer Kropp, Jens Christian Nielsen, Anders Sevelsted, Morten Brænder, Inger Glavind Bo, Nikolaj Kure, Jens Peter Thomsen, Niels Albertsen, Andreas Møller Mulvad, Stine Thidemann Faber, Lasse Folke Henriksen , Søren Sommer Jagd

Sociologiens problemer – en grundbog leverer en pædagogisk indføring i sociologien og samfundets mest betydningsfulde problemfelter.

Hvert kapitel tager fat i en central sociologisk problematik og udfolder herfra et overblik over de mest betydningsfulde teoriskoler og begreber, de definerende historiske og aktuelle udviklinger på området og de mest skelsættende empiriske studier og indsigter. Alt sammen med afsæt i danske samfundserfaringer og med udblik til den øvrige, globale verden. Bogen giver derfor anledning til at åbne vores forståelse af samfundet og dets problemer og udfordringer på nye og sociologisk kvalificerede måder.

Mens der på dansk findes en række bøger, der introducerer til centrale sociologiske teorier og metoder, sætter denne grundbog sociologiens problemer i centrum såvel teoretisk som empirisk.

Bogens bidragsydere udgøres af en vifte af kompetente sociologiske forskere fra hele landets universiteter og forskningsmiljøer.

Bogen er redigeret af lektor i sociologi Anders Blok og af lektor i politisk sociologi Carsten Bagge Laustsen.