Tilbage

Sociologiens kernestof

Morten Hansen Thorndal

Forfattere: Morten Hansen Thorndal

Sociologiens kernestof behandler kort og godt det centrale stofområde sociologi i samfundsfag på A-niveau. De centrale temaer er derfor:

identitetsdannelse og socialisering samt social differentiering og kulturelle mønstre i forskellige lande, herunder Danmark
politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier
samfundsforandringer og forholdet mellem aktør og struktur.

Alle bogens kapitler åbnes med en case, præsenterer skridt for skridt centrale begreber og teorier og giver ”opskrifter” på fagets centrale færdigheder. Kapitlerne afsluttes med en eksamenslignende opgave, som giver mulighed for at anvende viden, begreber og teorier samt træne de forskellige skriftlige genrer, der står centralt i samfundsfag på A-niveau.