Tilbage

Sociologibogen

Søren Juul, Jørgen Elm Larsen , Jytte Kristensen

Forfattere: Søren Juul, Jørgen Elm Larsen , Jytte Kristensen

Hvordan kan det sociale liv undersøges og fortolkes? Sociologibogen sætter fokus på de grundlæggende problemstillinger, som sociologer beskæftiger sig med, og de mange forskellige teoretiske svar.

Niveauet i Sociologibogen er højt, men sproget er i øjenhøjde med eleverne, og fokus er rettet mod at give dem en forståelse for feltet ud fra, hvordan de selv oplever verden. Bogen er kraftigt revideret og opdateret, den tager eleverne mere ved hånden, og der er indarbejdet helt nye opgaver, der knytter sig til materialet.

Et nyt kapitel om ungdommen i præstationssamfundet tegner med dybdegående brug af empiri et billede af nutidens unge og perspektiverer den dagligdag, som eleverne kender fra gymnasielivet. Herefter bredes den sociologiske forståelse ud og trækker de større historiske linjer med brug af de klassiske sociologer, hvorefter kapitlet om senmodernitet sætter rammen for resten af bogen.