Tilbage

Sociologi og rehabilitering

Hanne Pallesen, Inger Schrøder , Kirsten Schultz Petersen

Forfattere: Hanne Pallesen, Inger Schrøder, Kirsten Schultz Petersen, Jesper Larsen Mærsk, Idamarie Leth Svendsen, Jette Bangshaab, Anne-Merete Kissow, Pernille Tanggaard Andersen, Mari Holen, Jette Thuesen, Hans Thor Andersen, Anne-Le Morville, Inge Storgaard Bonfils, Agnete Neidel, Chalotte Glintborg, Henrik Vardinghus-Nielsen, Per Koren Solvang, Sidse Grangaard , Jonas Holsbæk-

Begrebet rehabilitering omfatter i dag ikke kun borgerens fysiske formåen, men er rettet mod en forbedring af hele borgerens livssituation. Rehabilitering skal således gøre det muligt for mennesker med funktionsevnenedsættelser at fungere i samfundet og deltage i aktiviteter, såsom uddannelse og arbejde, på lige fod med andre.

Sociologien kan bidrage med væsentlig viden til forståelse af menneskers hverdagsliv og betydningen af funktionsevnenedsættelse og er således et vigtigt supplement til de sundhedsfaglige discipliner i arbejdet med rehabilitering. Sociologi og rehabilitering ønsker at bidrage til en forståelse af rehabilitering i et socialt og samfundsmæssigt perspektiv og opfordrer til kritisk refleksion over, hvordan vi forstår funktionsevnenedsættelse og rehabilitering.

Bogen henvender sig primært til ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende, men også uddannede terapeuter i praksis og andre professioner kan have stor gavn af den.