Tilbage

Sociologi i socialrådgivning og socialt arbejde

Janne Seemann, Peter Bundesen , Rasmus Antoft

Forfattere: Janne Seemann, Peter Bundesen, Rasmus Antoft, Steen Juul Hansen, Mia Arp Fallov, Maria Appel Nissen, Jens Eistrup, Nanna Brink Larsen, Jacob Magnussen, Maja Lundemark Andersen, Margit Harder, Kevin Turner , Jannie Kristine Bang Christensen

Teorier om samfundet og det sociale liv er nødvendige for at kunne forstå og forholde sig professionelt til socialt arbejde. Sociologi i socialrådgivning og socialt arbejde beskriver en række sociologiske teorier, som indfanger og sætter fokus på socialt arbejde, og viser, hvordan sociologien dels kan give en mere nuanceret forståelse af det sociale arbejdet muligheder og udfordringer. Hvert kapitel er suppleret med en række arbejdsspørgsmål, som kan bruges i undervisningen.

Bogen henvender sig til professionsbachelor- og masterstuderende, som har en interesse i sociologi og socialt arbejde, herunder særligt studerende på socialrådgiveruddannelsen, ligesom bogen kan bruges på diplomuddannelser inden for det pædagogiske, sociale og sundhedsfaglige område.