Tilbage

Sociologi for sundhedsprofessionelle

Annemarie Dalsgaard, Lone Meldgaard , Henrik Vardinghus-Nielsen

Forfattere: Annemarie Dalsgaard, Lone Meldgaard, Henrik Vardinghus-Nielsen, Carsten Kronborg Bak, Maria Appel Nissen, Lone Friis Thing , Niels Sandholm Larsen

Alle sundhedsprofessionelle arbejder med mennesker. Ofte begrundes deres valg af erhverv og profession netop med ønsket om at ville arbejde med mennesker. Denne grundbog i sociologi vil give såvel studerende på de sundhedsfaglige grunduddannelser og sundhedsprofessionelle på efter- og videreuddannelse en grundviden i sociologisk teori samt forståelse for menneskelige reaktioner og relationer i en institutionel og samfundsmæssig kontekst.