Tilbage

Socialt arbejde med børn, unge og familier, 2. udgave

Lisbet Ravn Højbjerg, Betina Lykke Bergmann , Maria Bülow

Forfattere: Lisbet Ravn Højbjerg, Betina Lykke Bergmann, Maria Bülow, Jeanette Fisker, Trine Glassow, Kirsten Henriksen, Steen Juul Hansen, Vibeke Hedegaard Larsen, Louise Austeen Leth, Birgitte Schjær Jensen, Mette Molbæk, Jane Røhl, Anne Marie Villumsen , Jacob Cilius Vinsten Christiansen

Børn, unge og familier i udsatte positioner er en kernemålgruppe i socialt arbejde. Arbejdet består af ofte komplicerede sager, og det stiller store krav til den professionelle, der skal støtte børnene og de unge og samtidig håndtere de mange formelle krav fra myndigheder og lovgivning.

I denne grundbog gives der et overblik over børn- og ungeområdet i Danmark. Dette gælder de politiske, organisatoriske og lovgivningsmæssige rammer, myndighedsudøvelse, metoder i sagsbehandlingen og forståelsen af sociale problemer på området.

Bogen er revideret med et styrket fokus på tværprofessionelt samarbejde, inddragelse, skilsmissesager og arbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse eller diagnoser. 

Kapitlernes cases med tilhørende refleksionsspørgsmål skal lede den studerende til at overveje praktiske dilemmaer på baggrund af den fremstillede teori.

Bogen er skrevet med udgangspunkt i socialrådgiveruddannelsens bekendtgørelse og er relateret til uddannelsens børne- og familierettede moduler.