Tilbage

Socialt arbejde med børn, unge og familier, 1. udgave

Steen Juul Hansen, Gordon Vincenti , Louise Austeen Leth

Forfattere: Steen Juul Hansen, Gordon Vincenti, Louise Austeen Leth, Maiken Hougaard, Lise Bruun, Anne Castberg Knudsen, Jane Røhl, Trine Glassow, Airo Mary Bjarking, Susanne Søs Jørgensen, Jacob Cilius Vinsten Christiansen, Jeanette Lau Fisker, Betina Lykke Bergmann, Maria Bülow, Lisbet Ravn Højbjerg, Trine Rasmussen , Kirsten Henriksen

Udsatte børn, unge og familier er en kernemålgruppe i socialt arbejde, og arbejdet med de pågældende grupper rækker fra komplicerede børnesager til fremme af almindelig trivsel i udsatte familier. Denne grundbog giver et samlet overblik over området.

Et gennemgående fokus er socialrådgiverens dobbelte rolle som på den ene side støtteperson og vejleder og på den anden repræsentant for myndighederne, herunder med indflydelse på familiers mulighed for at opnå sociale ydelser. Denne dobbelthed stiller store krav til fagprofessionelle, der skal kunne støtte udsatte børn og unge og samtidig kunne håndtere de mange formkrav, rollen som myndighedsudøver indebærer.

Bogen er skrevet som lærebog til socialrådgiveruddannelsen og tager udgangspunkt i uddannelsens bekendtgørelse. Den danner grundlag for at forstå og kunne navigere på et vanskeligt område, hvor der er risiko for konflikt, men også store muligheder for at gøre en positiv forskel.

Redigeret af Maiken Hougaard og Lisbet Ravn Højbjerg, VIA.