Tilbage

Socialt arbejde i udsatte boligområder

Annika Agger, Hans Thor Andersen , Louise Glerup Aner

Forfattere: Annika Agger, Hans Thor Andersen, Louise Glerup Aner, Nikolaj Avlund, Anne Bergvith Sørensen, Mia Arp Fallov, Martin Severin Frandsen, Anders Hagedorn, Helle Hygum Espersen, Bernhard Jensen, Charlotte Demant Klinker, Jan Lilliendahl Larsen, Linda Lundgaard Andersen, Birgitte Mazanti Christensen, Martin Rosenkreutz Madsen, Troels Schultz Larsen, Rikke Skovgaard Nielsen , Gordon Vincenti

I faglige og politiske kredse har der i mange år været fokus på udsatte boligområder, og både i forhold til økonomisk og sundhedsmæssig udsathed, integration, forebyggelse af kriminalitet, uddannelse og byrumsmæssig udvikling foregår der en omfattende indsats.

Socialt arbejde i udsatte boligområder er en lærebog til studerende og fagprofessionelle, der skal arbejde med boligsociale indsatser. Bogen giver dels en historisk og aktuel oversigt boligsociale udfordringer og indsatser, dels en præsentation af, hvordan de boligsociale indsatser udføres i praksis.

Redigeret af Louise Glerup Aner, grundlægger af konsulentvirksomheden Naboskaber og mangeårig forsker og underviser i boligsocialt arbejde, og Birgitte Mazanti, leder af Center for Boligsocial Udvikling.