Tilbage

Socialrådgiveren på arbejde

Portræt af en profession og dens dilemmaer

Bo Jacobsen, Anders Fisker , Matilde Høybye-Mortensen

Forfattere: Bo Jacobsen, Anders Fisker, Matilde Høybye-Mortensen, Flemming Troels Jensen , Sofie Nørgaard-Nielsen

Bogens ambition er at præsentere et billede af socialrådgiverens arbejdsliv, som er genkendeligt, men også overraskende og interessant for faggruppen. Det sociale arbejdes balancegang mellem modsatrettede hensyn og roller beskrives. Forfatterne formidler bogens pointer under 4 dilemmaer: Fortrolighed eller myndighed, Faglige idealer eller systemrationaler, Engagement eller distance samt Paternalisme eller selvbestemmelse.
Bogen henvender sig både til socialrådgiverstuderende og færdiguddannede.