Tilbage

Socialpsykologi

En grundbog til et fag

Jan Brødslev Olsen, Allan Holmgren , Anders Petersen

Forfattere: Jan Brødslev Olsen, Allan Holmgren, Anders Petersen, Charlotte Bloch, Christian Borch, Harriet Bjerrum Nielsen, Michael Hviid Jacobsen, Peter Gundelach, Søren Kristiansen, Lene Tanggaard, Thorkil Molly-Søholm, Thomas Johansson, Erik Laursen, Palle Rasmussen, Nicolai Jørgensgaard Graakjær, Nikolaj Stegeager, Morten Ziethen, Inger Glavind Bo , Gunnar Colbjørnsen Aakvaag

Socialpsykologi – en grundbog til et fag omhandler en række klassiske som nyere socialpsykologiske teorier, temaer og undersøgelser. Bogen fremstiller socialpsykologien som et bredt favnende felt, der rummer en række indbyrdes ganske forskellige måder at beskæftiger sig med forholdet mellem individ og samfund på. Samlende for de forskellige tilgange er det fælles formål at beskrive, forstå og forklare samspillet mellem psykologiske aspekter ved mennesket og den sociale kontekst indenfor hvilken det lever og virker.

Bogen præsenterer både sociologisk som psykologisk orienterede bidrag til socialpsykologien, og sammenligningen og vekselvirkningen mellem de to tilgange er en af dens gennemgående ledetråde. Bogen er opdelt i to hoveddele. I første del lægges der vægt på at introducere til socialpsykologiens traditioner, persongalleri og paradigmer. I bogens anden del er der udvalgt en række konkrete temaer, hvor specifikke teorier, begreber og empiriske resultater bliver præsenteret.

Socialpsykologi – en grundbog til et fag er redigeret af Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi, Erik Laursen, professor i pædagogisk sociologi og læringsforskning samt Jan Brødslev Olsen, lektor i socialpsykologi, alle ved Aalborg Universitet. Bogens øvrige bidragydere har alle tilknytning til universitetsmiljøer i Danmark og andre nordiske lande og beskæftiger sig teoretisk, empirisk og praktisk med socialpsykologiske temaer.