Tilbage

Socialpædagogik - en grundbog

Klaus Kasper Kofod, Lars-Henrik Schmidt , Mette Grostøl

Forfattere: Klaus Kasper Kofod, Lars-Henrik Schmidt, Mette Grostøl, Line Top Abildtrup, Marianne Skytte, Pernille Jensen, Søren Langager, Torsten Erlandsen, Kirsten Elisa Petersen, Anna Kathrine Frørup, Marlene Quisgaard Trentel, Keld Trækjær, Jacob Kornbeck, Tine Fristrup, Jan Jaap Rothuizen, Ida Schwartz, Niels Rosendal Jensen, Ditte Sørensen, Bent Madsen, Kaspar Villadsen, Jens Erik Kristensen, Janne Hedegaard Hansen, Birgit Kirkebæk , Jesper Holst

At hjælpe mennesker i udsatte positioner er en grundlæggende del af pædagogens arbejde, og de områder, hvor pædagoger arbejder med mennesker med særligt behov for pædagogisk støtte, omsorg og opdragelse, er mangeartede. Bogen henvender sig dels til studerende på den pædagogiske professionsuddannelse (uanset om de vil specialisere sig til arbejdet med børn og unge, mennesker med nedsat funktionsevne eller mennesker med sociale problemer), dels til masteruddannelsen i socialpædagogik samt valgfaget socialpædagogik på kandidatuddannelserne i pædagogisk antropologi, sociologi og psykologi. Bogen indeholder relevante teorier om fx diagnoser, social udsathed og lovgivningsmæssige forhold og belyser de komplekse sammenhænge, hvori socialpædagogik foregår, udvikles og forandres.