Tilbage

Socialfaglige begreber

En studiebog for socialrådgiveruddannelsen

Rikke Posborg , Lasse Posborg Michelsen

Forfattere: Rikke Posborg , Lasse Posborg Michelsen

Socialfaglige begreber er en studiebog for socialrådgiveruddannelsen. Den præsenterer de centrale begreber med relevans for uddannelsen. Begrebernes funktion, formål og indhold gennemgås og forklares. Til hvert begreb er der eksempler, refleksionsopgaver og forslag til videre læsning.

Bogen bygger på en grundlæggende ide om, at socialt arbejde er en fælles praksisform. De socialfaglige begreber er den fælles forståelse om praksissen, og de kan opdeles i fire grupper:

  • Institutionelle begreber: Hvor er jeg som socialrådgiver?
  • Praktiske begreber: Hvem er jeg som socialrådgiver?
  • Teoretiske begreber: Hvad ved jeg som socialrådgiver?
  • Faglige begreber: Hvad møder jeg som socialrådgiver?

Socialfaglige begreber er for alle, der ønsker at udvikle deres professionsfaglighed og handlemuligheder på baggrund af faglig refleksion. Den er yderst relevant på 1. år af uddannelsen, ved repetition til eksamen og i forbindelse med opgaveskrivning.