Tilbage

Socialfaglig ledelse

Børne- og ungeområdet

Hanne Hartoft, Mogens Ove Madsen , Idamarie Leth Svendsen

Forfattere: Hanne Hartoft, Mogens Ove Madsen, Idamarie Leth Svendsen, Anne-Kirstine Mølholt, Maria Appel Nissen, Jan Brødslev Olsen , Cecilie Kolonda Moesby-Jensen

I denne bog sættes fokus på socialfaglig ledelse af socialt arbejde med udsatte børn og unge et fagområde, som er under hastig forandring og udvikling i disse år.

Der har gennem de sidste år været meget kritik af det sociale arbejde med udsatte børn og unge, hvor det har vist sig, at disse såvel som deres familier ikke altid har fået den hjælp, der var brug for. Samtidig har der i mange år været kritik af, at det sociale arbejde med udsatte børn og familier ikke har været tilstrækkeligt vidensbaseret.

Det har bl.a. medført, at der jævnligt er blevet vedtaget nye reformer på området. Hensigten har hver gang været at få en mere ensartet, kvalificeret faglig praksis. At frembringe en sådan praksis kræver en stærkere faglig ledelse, end det indtil nu har været tilfældet inden for dette område.

Hvis den faglige ledelse skal bidrage til at sikre kvaliteten af det sociale arbejde, skal de faglige ledere arbejde med læring og kvalitetsudvikling ud fra de givne juridiske, organisatoriske og økonomiske rammer. En af udfordringerne i forhold til at udvikle denne form for ledelsespraksis er, at den ikke er beskrevet i særlig grad.

Denne bog er et forskningsbaseret bud på, hvordan ledelse af socialfagligt arbejde på myndighedsområdet og tilstødende arbejdsområder kan defineres og udvikles med henblik på at skabe større kvalitet i arbejdet med socialt udsatte børn og unge.

Forfatterne har alle tilknytning til Masteruddannelsen i udsatte børn og unge som udbydes af Aalborg universitet.

Bidragsydere: Cecilie K. Moesby-Jensen, Mogens Ove Madsen, Anne-Kirstine Mølholt, Maria Appel Nissen, Jan Brødslev Olsen, Hanne Hartoft og Idamarie Leth Svendsen