Tilbage

Sociale problemer

Louise Harkes, Maja Müller , Lis Holm Petersen

Forfattere: Louise Harkes, Maja Müller, Lis Holm Petersen, Jørgen Elm Larsen, Steen Bengtsson, Tove Rasmussen, Mads Uffe Pedersen, Maja Lundemark Andersen, Anders Bøggild Christensen, Tanja Dall, Tina Bømler , Peter Bundesen

Sociale problemer kan betragtes som selve udgangspunktet for socialt arbejde, hvor ambitionen er at råde bod på problemerne og sikre, at udsatte borgere får en bedre tilværelse. Det betyder også, at diskussionen af sociale problemer er afgørende for den sociale grundfaglighed.

I denne bog sætter en række fagfolk på tværs af det danske socialfaglige felt fokus på sociale problemer. Det diskuteres, hvad vi overhovedet forstår ved sociale problemer, hvordan de opstår, hvilke konsekvenser de har, og ikke mindst hvordan man som fagprofessionel håndterer sociale problemer i det daglige arbejde.

Bogen er skrevet som lærebog til professionsuddannelser, hvor sociale problemer udgør en dimension, bl.a. socialrådgiver-, pædagog- og sygeplejerskeuddannelserne.

Redigeret af Peter Bundesen, UCL, Anders Bøggild Christensen, VIA, og Tove Rasmussen, VIA.