Tilbage

Social- og specialpædagogik i pædagoguddannelsen, 1. udgave

Steen Juul Hansen, Klaus Kasper Kofod , Kirsten Kortbek

Forfattere: Steen Juul Hansen, Klaus Kasper Kofod, Kirsten Kortbek, Maja Müller, Janne Jørgensen, Jørgen Elm Larsen, Ida Skytte Jakobsen, Mads Thomsen, Mette Bladt, Bodil Høyer Damsgaard, Britta Isaksen, Tim Vikær Andersen, Britta Nørgaard, Thomas Waring Stubben, Margrethe Hjerrild, Louise Mathiasen, Bo Hejlskov Elvén, Anne Mia Steno, Thorbjørn Nyander Poulsen, Anette Erlandson Pedersen, Gitte Lyng Rasmussen, Steffen Kaspersen, Hanne Meyer-Johansen, Gundi Schrötter Johannsen, Marianne Køhler Skov, Pernille Lykke Dalmar, Lone Wiegaard, Anthon Sand Jørgensen, Ditte Tofteng, Steen Søndergaard, Laila Vetterlain, Anne Elisabeth Rasmussen, Louise Willads, Uffe Vester Nielsen, Jan Jaap Rothuizen, Vibe Larsen, Lotte Hedegaard-Sørensen, Niels Rosendal Jensen, Gitte Riis Hansen, Jan Thorhauge Frederiksen, Andy Højholdt, Susanne Idun Mørch , Birgit Kirkebæk

Social- og specialpædagogik er i fokus i disse år - som praksis- og professionsfelt, som vidensfelt og som uddannelsesfelt. Fokus er bl.a. på, hvad der kendetegner denne særlige form for pædagogik (eller pædagogikker): Hvad kan social- og specialpædagogikken bruges til? Hvem retter den sig imod? Hvordan skal den udføres i praksis? Og hvordan uddanner man til den?

Denne omfattende grundbog diskuterer alle disse spørgsmål og flere til. Den er skrevet med særligt henblik på specialiseringen i social- og specialpædagogik på pædagoguddannelsen, men er også aktuel at anvende på kandidat-, master- og diplomuddannelser, der beskæftiger sig med social- og specialpædagogik. Bogen tilbyder desuden inspiration og viden til pædagoger og andre fagpersoner inden for det social- og specialpædagogiske arbejdsfelt.

For at gribe fagområdets mangfoldighed, er bogens kapitler skrevet af forfattere, der bredt repræsenterer professionshøjskoler, forskningsinstitutioner og pædagogisk praksis. Alle har - på forskellig vis - dyb indsigt i og erfaring med det social- og specialpædagogiske vidensfelt.

Bogen er redigeret af Tim Vikær Andersen, der er lektor på Pædagoguddannelsen, Københavns Professionshøjskole.

Med denne bog fuldendes Hans Reitzels Forlags grundbogsserie til pædagoguddannelsen. Seriens fire bøger dækker tilsammen uddannelsens første år (pædagogens grundfaglighed) samt de tre specialiseringer.