Tilbage

Småbørnspædagogik 1960-2020

pædagogiske erindringer

Stig Broström

Forfattere: Stig Broström

Småbørnspædagogikken 1960-2020 belyser den generelle pædagogiske udvikling præget af kulturradikal vækstpædagogik til indlæringspædagogik og videre til forskellige marxistisk orienterede tilgange med både struktureret og kritisk frigørende pædagogik for til sidst at lande med en styrket pædagogisk læreplan og en formålsformulering med demokrati, dannelse, børneperspektiv samt leg og læring.

Forfatteren, der har været med hele vejen, fortæller ud fra sit eget perspektiv om de teoretiske og ideologiske kampe, der udspillede sig gennem alle årene. Her kommer vi tæt på personer og begivenheder, som ikke normalt indskrives i pædagogikkens historiebøger.

Bogens målgruppe er først og fremmest pædagoger og pædagogstuderende på både den almene pædagoguddannelse og de pædagogiske kandidatuddannelser, men den vil forhåbentlig også være af interesse for det socialpædagogiske felt og for skolepædagoger og lærere.