Tilbage

Skriv opgaver på pædagoguddannelsen, 2. udgave

Marianne Eskebæk Larsen , Jakob Matthiesen

Forfattere: Marianne Eskebæk Larsen , Jakob Matthiesen

Denne bog er skrevet til dig, som går på pædagoguddannelsen. Den handler om at skrive opgaver – uanset hvilket emne du skriver om, og hvor langt du er i din uddannelse. Det kan være, du lige er begyndt, er i praktik eller skriver bachelorprojekt.

Bogen handler ikke kun om at sætte ord på papir eller skærm, men også om det, der omgiver selve opgaveskrivningen. Den er derfor ikke kun en bog om at skrive, men også en studiemetodisk bog, som på flere måder støtter dig gennem din uddannelse.

Bogen består af fire dele:

Del 1 handler om studieteknik og skriveproces.
Del 2 kommer omkring de emner, der relaterer sig til opgaveskrivning, fx problemformulering, litteraturhenvisninger og analyse.
Del 3 behandler de opgavegenrer, du møder på studiet, fx portfolio og bachelorprojekt.
Del 4 handler om, hvordan du forbereder dig til eksamen, og om hvordan du bliver bedømt.
Denne 2. udgave er gennemrevideret, især hvad angår kapitlerne om samarbejde, om skabelse af empiri, om faglig læsning og om analyse.

Vi håber, at denne bog giver dig det, vi selv savnede, da vi begyndte på vores uddannelse: gode tips, viden og vejledning om, hvordan man får det bedste ud af studietiden, når man læser til pædagog – fra start til slut.