Tilbage

Simulationsbaserede undervisningsmetoder

- fra teori til praksis

Jette Henriksen, Vibeke Røn Noer , Johanne Grøndahl Glavind

Forfattere: Jette Henriksen, Vibeke Røn Noer, Johanne Grøndahl Glavind, Vibe Aarkrog, Anders Buch, Elsebeth Hovmøller Christensen, Johanne Grøndahl Glavind, Birte Debel Hansen, Kim Harris, Jette Henriksen, Thomas Iskov, Anne Mette Mørcke, Birgitte Lund Nielsen, Susanne Buch Nielsen, Nickolaj Hove Nielsen, Vibeke Røn Noer, Hanne Møjbæk Duedahl Nørgaard , Gitte Plougmann og Mikkel Wiskerchen

Simulationsbaserede undervisningsmetoder – fra teori til praksis giver en grundig indføring i simulationsbaseret undervisning fra såvel et filosofisk epistemologisk perspektiv som et teoribaseret perspektiv til konkrete eksempler fra praksis. Bogen anlægger en bred forståelse af simulation fra klassisk færdighedstræning i skillslabs til skyggeteater og rollespil. Bogen henvender sig således til alle, som interesserer sig for simulation som undervisning- og kompetenceudviklingsmetode.

Blandt de spørgsmål, der belyses i bogen, er:

- Hvordan kan simulation didaktisk tænkes og gennemføres, så undervisningen understøtter
  studerendes nysgerrighed og kreative udforskning af samspillet mellem teori og praksis?
- Hvordan kan simulationsdidaktik understøtte studerendes professionelle udvikling?
- Hvilken rolle spiller fidelitet og autenticitet for studerendes deltagelse i og udbytte af
  simulationsundervisningen?
- Hvordan kan studerendes nervøsitet for deltagelse i simulationsbaserede
  undervisningsmetoder forstås og håndteres?
- Hvordan kan kunst og kultur anvendes i simulationsundervisning til at træne etisk dømmekraft
  og konflikthåndtering?