Tilbage

Sexologi

Faglige perspektiver på seksualitet

Annamaria Giraldi, Birgitte Schantz Laursen , Lone Schmidt

Forfattere: Annamaria Giraldi, Birgitte Schantz Laursen, Lone Schmidt, Marianne Engelbrecht Lau, Amneh Hawwa, Anja Hareskov Jensen, Bo Møhl, Christian Graugaard, Ellids Kristensen, Malene Hilden, Michael Hviid Jacobsen, Torben Bechmann Jensen, Bjarke Oxlund, Helle Kiellberg Larsen, Katrine Zeuthen, Morten Sodemann, Christian Fuglesang Skjødt Jensen, Maria Porsborg, Steen Schapiro, Morten Frisch, Gert Martin Hald, Astrid Højgaard, Jens Sønksen, Christina Damsted Petersen, Mikkel Fode, Charlotte Overgaard, Jørgen Bech-Jessen, Katharina Main, Helene Almind Jansen, Jan Fouchard, Dag Heede, Birthe Bonde, Søren Ekman, Cecilia Dhejne, Anders Juul, Kathrine Birch Petersen, Marianne Træbing Secher, Ulla Darling Hansen, Sarah Wåhlin-Jacobsen, Klemens Kappel, Katla Hedinsdottir , Claus Gravholt

Sexologi – faglige perspektiver på seksualitet er fagets første danske lærebog i mere end fire årtier. I den mellemliggende periode har seksualiteten på godt og ondt fået en mere central placering i vores verden og hverdag, og sexologien har udviklet sig til et bredt og tværgående fagområde med gode uddannelsesmuligheder og talrige rådgivnings- og behandlingstilbud.

Seksualitet bliver til i et bevægeligt krydsfelt mellem krop, psyke, relationer og kultur. Bogens afsæt er derfor bio-psyko-socialt, og teksten retter et åbent og nysgerrigt blik mod sexlivets historie, kultur og mangfoldige udtryk. Den præsenterer sexologiens pionerer og gennemgår fagets vigtigste teorier og metodik.

Bogens fire hoveddele er ”Perspektiver på seksualitet”, ”Seksualitetens livsfaser og udtryk”, ”Seksualitet, sundhed og sygdom” og ”Klinisk-sexologiske problemstillinger”. I 44 kapitler følger forfatterne seksualitetens vej fra celle til samfund, og bogen kommer grundigt omkring sexlivets udvikling og almindeligste vanskeligheder.   

Sexologi – faglige perspektiver på seksualitet henvender sig til professionelle og studerende på alle niveauer inden for sundheds- og omsorgssektoren såvel som til fagfolk med andre tilgange til krop, køn, samliv og seksualitet.      

Bogens forfatterpanel består af førende danske kapaciteter inden for sexologisk sundhedsfremme, forskning og praksis. Den er redigeret af tre af fagets toneangivende profiler, professorerne Christian Graugaard, Annamaria Giraldi og Bo Møhl.