Tilbage

Seksualitet, skole og samfund

Kritiske perspektiver på seksualundervisning

Niels Ulrik Sørensen, Mads Ananda Lodahl , Katrine Zeuthen

Forfattere: Niels Ulrik Sørensen, Mads Ananda Lodahl, Katrine Zeuthen, Morten Emmerik Wøldike, Charlotta Löfgren-Mårtenson, Venka Simovska, Mette de la Motte Gundersen, Sven-Axel Månsson, Marianne Nøhr Larsen, Line Anne Roien , Christian Graugaard

Seksualundervisning har været obligatorisk i den danske folkeskole siden 1970, men selv i en seksualiseret tidsalder er emnet pædagogisk og akademisk forsømt.

Seksualitet, skole og samfund sætter fokus på seksualundervisningens muligheder og udfordringer, ligesom dens potentialer for kritisk dannelse, social retfærdighed, trivsel, mangfoldighed, inklusion og demokrati undersøges nærmere. Både set fra det enkelte klasseværelse og fra skolen som læringsmiljø, arbejdsplads og samfundsinstitution.

Bogen er en invitation til faglig oprustning blandt alle skolens fagfolk, ligesom dens kapitler vil være brugbare for bl.a. lærer- og pædagogstuderende og for forskere med interesse for skolebaseret forebyggelse og sundhedsfremme.

Line Anne Roien er cand.pæd. i generel pædagogik og ph.d.-stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet.

Venka Simovska er professor i skoleudvikling, læring og trivsel ved DPU, Aarhus Universitet.

Christian Graugaard er professor i almen sexologi ved Sexologisk Forskningscenter, Aalborg Universitet.