Tilbage

Sår

Baggrund, diagnose og behandling

Bo Jørgensen, Finn Gottrup , Hans Jørn J. Kolmos

Forfattere: Bo Jørgensen, Finn Gottrup, Hans Jørn J. Kolmos, Jens Lykke Sørensen, Jørgen Eriksen, Kent Jönsson, Kjeld Møller Pedersen, Knud Yderstræde, Niels-Henrik Jensen, Susan Bermark, Tonny Karlsmark, Klaus Kirketerp-Møller, Per Herlufsen, Anders Christian Laursen, Merete Hartun Jensen, Annette Høgh, Lars Nannestad Jørgensen, Martin Glud, Ewa Anna Burian, Henrik Pierre Calum, Artur Schmidtchen, Susan Nørregaard, Patricia Danielsen, Hagen Schmal, Lasse Pedersen, Brian Lindegaard Pedersen , Mariena van der Plas

Sår - baggrund, diagnose og behandling giver en samlet og opdateret beskrivelse af baggrund, diagnose og behandling af alle typer af sår. Bogen er pædagogisk opbygget i en almen og en speciel del. Den almene del beskriver de generelle problemer, der opstår for sårpatienter, og den specielle del består af standardiserede kapitler, der omhandler de enkelte sårtyper.

I denne tredje udgave af bogen er alle kapitler omarbejdet og opdateret, ligesom der er kommet nye kapitler til. Billedmaterialet er blevet væsentligt udvidet, og der er beskrevet eksempler på sygehistorier med forslag til behandling.

Sår - baggrund, diagnose og behandling henvender sig primært til det klinisk arbejdende personale, men kan anvendes af alle, der arbejder med og har interesse for patienter med problemsår.