Tilbage

Samskabelse og socialt entreprenørskab

Gordon Vincenti, Inger Marie Larsen-Nielsen , Frederikke Dybdahl

Forfattere: Gordon Vincenti, Inger Marie Larsen-Nielsen, Frederikke Dybdahl, Hanne Føns, Elof Nellemann Nielsen, Astrid Kidde Larsen, Annette Auken Andreassen, Mette Lyager, Charlotte Vange Løvstad, Esben Hulgaard, Dorthe Lau, Rikke Johannesen, Maja Juul-Olsen, Andy Højholdt , Jeanette Svendsen

Der er behov for en mere innovativ og kreativ praksis i velfærdsinstitutionerne. Det afspejler sig i professionsuddannelserne, hvor emner som social innovation, entreprenørskab og samskabelse er blevet del af indholdet i uddannelserne. Men hvad indebærer social innovation overhovedet, og hvordan etableres samskabelse i praksis? Det giver denne bog svar på.

Samskabelse og socialt entreprenørskab er en grundbog til professionsuddannelserne, som giver et indblik i de mange muligheder og faldgruber, der kendetegner praktisk innovationsarbejde. Bogen rummer teoretiske perspektiver, der forklarer begreberne samskabelse og socialt entreprenørskab. Derudover præsenterer bogen en casebaseret gennemgang af, hvordan social innovation, entreprenørskab og samskabelse ser ud i en professionel praksis.

Redigeret af Esben Hulgård, Maja Juul-Olsen og Elof Nellemann Nielsen, VIA University College.