Tilbage

Samskabelse og capacity building i den offentlige sektor

Hanne Kathrine Krogstrup, Torben Elgaard Jensen , Erik Laursen

Forfattere: Hanne Kathrine Krogstrup, Torben Elgaard Jensen, Erik Laursen, Nikolaj Stegeager, Anders Kristian Munk, Anja Overgaard Thomassen, Lise Degn, Dorte Ågård, Sarah Grams Davy, Nanna Møller Mortensen, Anders Koed Madsen, Morten Misfeldt, Andreas Lindenskov Tamborg, Bolette Rye Mønsted , Julie Borup Jensen

De senere år har samskabelse vundet indpas i den offentlige sektor som en arbejdsform, der lægger mindre vægt på kontrol og i stedet vægter samarbejde og inddragelse. Mange taler om en generel overgang fra New Public Management til New Public Governance i den offentlige sektor.

En væsentlig komponent i samskabelse og New Public Governance er, at offentlig styring i højere grad handler om at hæve serviceniveauet ved at opbygge kompetencer. Det kræver en ny dagsorden i den offentlige forvaltning med fokus på capacity building.

Denne bog stiller skarpt på samskabelse i den offentlige sektor og præsenterer capacity building som et perspektiv til at sikre bedre relationer, mere robuste organisationer og en bedre udnyttelse af de menneskelige ressourcer i den offentlige sektor.

Redigeret af Hanne Kathrine Krogstrup, professor mso ved Aalborg Universitet.