Tilbage

Samfundsfagslærerens øvelsesbog

Opskrifter til kreativ begrebsindlæring

Bo Isaksen , Marie Borregaard Vinther

Forfattere: Bo Isaksen , Marie Borregaard Vinther

Hvordan gør man samfundsfagsundervisningen levende og varieret? Hvordan får man kreativitet og bevægelse ind i det begrebstunge fag?
Samfundsfagslærerens øvelsesbog – opskrifter til kreativ begrebsindlæring giver 80 grydeklare øvelser inden for fagets hovedområder sociologi, politik, økonomi og international politik samt metode.
Bogen tilbyder en varieret menu af kreative og elevaktiverende øvelser, som læreren efter behov frit kan anvende direkte i den daglige undervisning eller bruge som inspiration til at udvikle sin egen undervisning og egne øvelser. En stor del af bogens øvelser er tænkt som alternativer til skærmbaseret undervisning, men de er samtidig variable og kan tilpasses en digitaliseret undervisning.